Giới thiệu cửa hàng

Các cửa hàng trong nước Nhật có thể đối ứng được khách hàng nước ngoài

Tại trung tâm hỗ trợ người nước ngoài có nhân viên phụ trách tiếng Trung,tiếng Anh, tiếng Hàn, Tiếng Việt, tiếng Nepal,
tiếng Myanmar giúp Quý khách từ việc trao đổi trong vấn đề tìm nhà đến giải quyết khó khăn cho Quý khách người nước ngoài trong thời gian sinh sống tại Nhật.

Ngoài ra, chúng tôi còn có rất nhiều những chi nhánh trong nước có thể đối ứng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài chi nhánh
Shinjuku
Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài chi nhánh
Nagoya

Nếu trao đổi tìm nhà qua điện thoại thì ở đây
(Chỉ dùng trong nước Nhật)

048-233-9397 Chỉ dùng trong nước Nhật  10:00 〜 18:30048-233-9397 Chỉ dùng trong nước Nhật  10:00 〜 18:30