Yêu cầu giới thiệu phòng

Vui lòng điền vào các trường sau

* Vui lòng điền vào các trường bắt buộc

Nơi muốn tìm phòng
Thời gian bắt đầu vào ở
cần điền
Số người ở
Điều kiện mong muốn, câu hỏi…
Hình thức hợp đồng mong muốn
Têncần điền
Nơi liên lạc
cần điền

E-mail

Số điện thoại

Nơi ở hiện tại

Nếu trao đổi tìm nhà qua điện thoại thì ở đây
(Chỉ dùng trong nước Nhật)

048-233-9397 Chỉ dùng trong nước Nhật  10:00 〜 18:30048-233-9397 Chỉ dùng trong nước Nhật  10:00 〜 18:30