Hợp đồng ngắn hạn / theo tháng

Hợp đồng ngắn hạn / theo tháng

※Nội dung giới thiệu chỉ giới hạn những căn nhà do Leopalace21 quản lý. Trường hợp đối với các công ty đối tác khác thì có những đặc trưng khác nhau.

Nếu xác nhận rõ thời gian lưu trú thì hợp đồng ngắn hạn và theo tháng là hợp lý nhất.
Có thể sử dụng phụ thuộc vào thời hạn hợp lý như: thời hạn 30~90 ngày tính theo đơn vị ngày, thời hạn trên 6 tháng tính theo đơn vị tháng.
Hợp đồng ngắn hạn / hợp đồng theo tháng sử dụng điện nước ga hoàn toàn miễn phí, trong phòng còn trang bị đồ điện tử gia dụng.

 • Giá thuê
  Trả trước toàn bộ
 • Giảm giá khách ở dài ngày
  Ưu đãi
 • Ngắn nhất
  30 ngày ~
 • Chi phí điện nước ga
  Không cần
 • Tất cả tòa nhà
  Trang bị đồ gia dụng
 • Internet và
  Chương trình TV Dịch vụ※
 • Khách thuê nhà Dịch vụ

※Phí sử dụng internet là 2,310 Yên (bao gồm thuế) (đối với tòa nhà có ADSL hoặc ISDN thì không cần)

Liên quan đến hợp đồng

Ưu đãi đối với hợp đồng dài hạn !

Hợp đồng theo tháng(tính theo đơn vị 90~30 ngày )

Đối với hợp đồng dài hạn sẽ được nhiều ưu đãi Đối với phòng loại A sẽ có ưu đã là 35,000 yên Nếu loại phòng càng cao càng hưởng nhiều ưu đãi

Nếu so sánh hợp đồng phòng loại A có thời hạn 12 tháng với hợp đồng ngắn hạn theo tháng thì mỗi tháng được ưu đãi lên tới 35,000 yên/ tháng. Có thể sử theo đơn vị 30 ngày.

Gói dịch vụ trên 30 ngày có thể sử dụng !

Hợp đồng ngắn hạn(đơn vị 30~1 ngày)

Có thể sử dụng với 30 ngày, Quý khách sẽ có nhiều lựa chọn phù hợp.

Hợp đồng ngắn hạn sẽ có số ngày tối thiểu là 30 ngày tối đa là 100 ngày tính theo đơn vị ngày. Phù hợp với khách hàng công tác, thực tập dài hạn với nhiều yêu cầu phù hợp

Giới hạn học sinh ! Với ưu đãi lớn

Hình thức giảm giá học sinh(1 năm đơn vị tháng)

Tổng chi phí được giảm giá tối đa ! Nếu là học sinh với nhiều ưu đã tối đa

Tối thiểu 1 năm theo đơn vị tháng bao gồm đồ gia dụng trang bị, phí điện nước ga miễn phí

Chi phí

 • Giá thuê
  Trả trước toàn bộ

Là hình thích trả trước tiền nhà theo đúng khoảng thời gian sử dụng.
Chính vì hình thức trả trước nên mọi thủ tục liên quan đến nhập phòng rất đơn giản.
Hơn nữa với hợp đồng theo tháng tính theo đơn vị 30 ngày thì có thể sử dụng với thời gian phù hợp.Ví dụ đối với hợp đồng ngắn hạn / theo tháng

Ví dụ đối với hợp đồng ngắn hạn
/ theo tháng

  Các loại phí dịch vụ Chi phí đối với căn nhà hạng H
(Đối với 1 người ở)
Hợp đồng ngắn hạn Hợp đồng theo tháng Hợp đồng ngắn hạn
Trường hợp 30 ngày
Hợp đồng theo tháng
Thời gian thuê 1 năm
Chi phí ※1 Điều kiện bắt buộc Điều kiện bắt buộc ¥20,429 ¥135,960
Phí sử dụng phòng Điều kiện bắt buộc Điều kiện bắt buộc ¥110,010 ¥762,960
Phí dọn vệ sinh ※2 Bao gồm trong chi phí thuê
nhà hàng tháng
¥1,650 với 30 ngày Bao gồm trong chi phí thuê
nhà hàng tháng
¥19,800
Phí môi trường ※3 ¥550 với 30 ngày ¥6,600
Dịch vụ chăm sóc cuộc sống
sinh hoạt thườn ngày ※4
¥3,905 với 30 ngày ¥46,860
Phí đổi chìa khóa ※5 ¥10,450 ¥10,450 ¥10,450 ¥10,450
Phí khử trùng diệt khuẩn ※6 ¥18,040 ¥18,040 ¥18,040 ¥18,040
Phí dùng internet ※7 ¥2,310 với 30 ngày ¥2,310 với 30 ngày ¥2,310 ¥27,720
Phí điện nước ga Không tốn phí Không tốn phí ¥0 ¥0
Ví dụ tổng chi phí ¥161,239 ¥1,028,390
  Các loại phí dịch vụ
Hợp đồng ngắn hạn Hợp đồng theo tháng
Chi phí ※1 Điều kiện bắt buộc Điều kiện bắt buộc
Phí sử dụng phòng Điều kiện bắt buộc Điều kiện bắt buộc
Phí dọn vệ sinh ※2 Bao gồm trong chi phí thuê
nhà hàng tháng
¥1,650 với 30 ngày
Phí môi trường ※3 ¥550 với 30 ngày
Dịch vụ chăm sóc cuộc sống
sinh hoạt thườn ngày ※4
¥3,905 với 30 ngày
Phí đổi chìa khóa ※5 ¥10,450 ¥10,450
Phí khử trùng diệt khuẩn ※6 ¥18,040 ¥18,040
Phí dùng internet ※7 ¥2,310 với 30 ngày ¥2,310 với 30 ngày
Phí điện nước ga Không tốn phí Không tốn phí

Ví dụ tổng chi phí

  Chi phí đối với căn nhà hạng H
(Đối với 1 người ở)
Hợp đồng ngắn hạn
Trường hợp 30 ngày
Hợp đồng theo tháng
Thời gian thuê 1 năm
Chi phí ※1 ¥20,429 ¥135,960
Phí sử dụng phòng ¥110,010 ¥762,960
Phí dọn vệ sinh ※2 Bao gồm trong chi phí
thuê nhà hàng tháng
¥19,800
Phí môi trường ※3 ¥6,600
Dịch vụ chăm sóc cuộc sống
sinh hoạt thườn ngày ※4
¥46,860
Phí đổi chìa khóa ※5 ¥10,450 ¥10,450
Phí khử trùng diệt khuẩn ※6 ¥18,040 ¥18,040
Phí dùng internet ※7 ¥2,310 ¥27,720
Phí điện nước ga ¥0 ¥0
Ví dụ tổng chi phí ¥161,239 ¥1,028,390
 • ※1Phí hợp đồng theo tháng là phí phát sinh cần thiết kh ký hợp đồng, và phí này không được trả lại khi hủy hợp đồng.
 • ※2Hợp đồng theo tháng 30 ngày với chi phí là ¥1,650 / phòng. Nếu có phát sinh hỏng hóc mà nguyên nhân phát sinh từ Quý khách sẽ được thanh toán theo chi phí sửa chữa.
 • ※3Chi phí duy trì môi trường là chi phát sinh tại khu vực tòa nhà bạn sống với mục đích dọn dẹp môi trường xung quanh, và dọn dẹp đường nước thải. Với hợp đồng ngắn hạn theo tháng chi phí đó sẽ là ¥550 / tháng.
 • ※4Là dịch vụ bao gồm chi phí bảo hiểm cháy nổ …Đối với hợp đồng theo tháng với mỗi 30 ngày chi phí là ¥3,905 thanh toán theo hình thức trả trước. Và với hợp đồng theo tháng là bắt buộc phải mua bảo hiểm này.
 • ※5Phí thay chìa khóa là chi phí cần thiết thay chìa khóa khi Quý khách vào nhà, chi phí đó là ¥10,450 . Tuy nhiên đối với tòa nhà mới, lần vào nhà đâu tiên thì chi phí này không bị mất.
 • ※6.Chi phí diệt khuẩn phòng là chi phí xử lý vi khuẩn căn phòng tạo không gian sách sẽ thoải mái nhất trước khi Quý khách nhập phòng (Tùy chọn). Đối với nhà 1LDK trên 40㎡ phí đó sẽ là ¥23,540. Ngoài ra còn có dịch vụ xịt quang xúc tác cho phòng.
 • ※7Với ¥2,310 / 30 ngày (bao gồm thuế), Quý khách có thể sử dụng Internet. Đối với tòa nhà ADSL hoặc ISDN không mất phí này.
 • Đối với phòng có máy sấy trong phòng tắm thì thêm phụ phí thiết bị với hợp đồng theo tháng là ¥550 / 30 ngày thanh toán khi nhập nhà.
 • Đối với hợp đồng ngắn hạn đã bao gồm phí vệ sinh và phí duy trì môi trường. Ngoài ra có đính kèm theo dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đối với những tổn thất phát sinh thêm do Quý khách gây ra sẽ thanh toán riêng khi Quý khách ra khỏi phòng.

Nếu trao đổi tìm nhà qua điện thoại thì ở đây
(Chỉ dùng trong nước Nhật)

0120-984-578 Chỉ dùng trong nước Nhật 10:00 〜 19:000120-984-578 Chỉ dùng trong nước Nhật 10:00 〜 19:00